DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет філософії та суспільствознавства » Навчальні видання Факультету філософії та суспільствознавства »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4052
Title: Філософія освіти
Authors: Андрущенко, Т.
Бех, Володимир Павлович
Бех, Юлія Володимирівна
Бойченко, М.
Бойченко, Н.
Гайденко, В.
Култаєва, М.
Клепко, Сергій Федорович
Степаненко, Ірина Володимирівна
Keywords: філософія освіти
гендерна освіта
освітній менеджмент
philosophy of education
gender education
education management
Issue Date: 2009
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Філософія освіти: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с.
Abstract: У навчальному посібнику окреслюється загальна проблематика такої дослідницької царини, як філософія освіти шляхом показу суперечливих філософських напрямків в її проблемному полі. Мета – систематизувати і узагальнити існуючі доробки з філософії освіти для їхнього використання в навчальному процесі. У посібнику розкриваються актуальні проблеми освіти в її філософській рефлексії, а саме: онтологічні, антропологічні, епістемологічні, аксіологічні, естетичні аспекти. Особлива увага приділяється гендерній освіті та освітньому менеджменту. Книга адресується студентам, аспірантам, викладачам, всім, хто цікавиться філософією освіти.
In the book outlines the general problems of such research realm as philosophy of education by showing contradictory philosophical trends in its troubled field . Purpose - to organize and summarize existing portfolio of educational philosophy for their use in the classroom. The guide reveals the actual problems of education in its philosophical reflection, namely, ontological, anthropological, epistemological , axiological , aesthetic aspects. Particular attention is paid to gender education and educational management. The book is addressed to students and teachers, to anyone interested in the philosophy of education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4052
ISSN: 978-966-660-534-7
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету філософії та суспільствознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Philosophy of Education.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.