DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3740
Title: Концепт “весна”. Эскиз к языковой картине мира кишинёвцев
Authors: Ионова, И.А.
Keywords: концепт “весна"
пори року у мовній картині світу
поліетнічний соціум Молдови
concept “spring”
times of year in the linguistic worldview
polyethnic society of Moldova
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Ионова И.А. Концепт “весна”. Эскиз к языковой картине мира кишинёвцев / И.А. Ионова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 6 : збірник наукових праць / за ред. проф. В. І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 102-107
Abstract: Дослідження загальних і диференційних елементів у мовних картинах світу різних етнічних груп, що складають поліетнічний соціум, повинно враховувати фактор міжкультурної комунікації в такому соціумі. Засвоєння фонових культурних знань, що визначають світобачення “сусіда”, обумовлює появу відповідних конотацій (асоціативних зв'язків) у рідній мові. У статті під цим кутом зору представлений фрагмент мовної картини світу російських жителів Молдови, що відображає особливості одного з сезонів – весни.
An investigation in the general and differential elements in linguistic view of the world of different ethnic groups forming a polyethnic society should take into account the factor of cross-cultural communication in such a society. The adoption of cultural background knowledge determining the “neighbor’s” worldview conditions the appearance of respective associative links in mother tongue. A fragment of linguistic worldview of Russian-speaking residents of Moldova reflecting the peculiarities of one of the four seasons – spring is represented in the article from this point of view.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3740
Appears in Collections:Випуск 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ionova.pdf255.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.