DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 42 (55) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32958
Title: Особливості генезису грошової культури сучасності
Other Titles: Features of the genesis of modern monetary culture
Authors: Безпрозванна, Т. А.
Keywords: грошова культура
монетарна культура
фінансова цивілізація
філософія грошей
culture of money
monetary culture
financial civilization
philosophy of money
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Безпрозванна Т. А. Особливості генезису грошової культури сучасності / Т. А. Безпрозванна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 42 (55). – С. 153-159.
Abstract: У статті розглядаються деякі філософські проблеми розуміння грошей та їх ролі у сучасному суспільстві. Автор звертається до ідей Г. Зіммеля та розглядає гроші не лише як суто економічний феномен, а і соціальний. Гроші, на думку автора виникають як результат культурного освоєння світу та поступово формують грошову культуру, як простір економічної та соціальної взаємодії людей. Під впливом грошової культури того чи іншого історичного періоду формуються характер господарчої діяльності людини, її цінності та життєві орієнтири. Сучасну грошову культуру прийнято називати фінансовою цивілізацією. Автор досліджує особливості монетарної культури сучасності, визначає її основні риси та проблеми.
The article considers some philosophical problems of understanding money and their role in modern society. The author analyzes the ideas of G. Simmel and defines money not only as a purely economic phenomenon, but also as a social one. According to the author, money arises as a result of cultural development of the world. Money gradually forms monetary culture, as a space of economic and social interaction of people. The nature of human economic activity, values and life guidelines of people transforms with the influence of monetary culture in a certain historical period. The author explores the features, identifies features and problems of modern monetary culture.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32958
Appears in Collections:Випуск 42 (55)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezprozvanna.pdf344.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.