DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32884
Title: Ціннісний дискурс в освіті : [у 7 кн.]. Книга 2 : Культура як аксіологічна матриця освіти
Authors: Андрущенко, Віктор Петрович
Гончаров, Володимир Іванович
Молодиченко, Валентин Вікторович
Панченко, Леся Миколаївна
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ «МП Леся»
Citation: Андрущенко, В. Ціннісний дискурс в освіті : [у 7 кн.]. Книга 2 : Культура як аксіологічна матриця освіти / В. Андрущенко, В. Гончаров, В. Молодиченко, Л. Панченко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Леся, 2017. - 302 с. ; 24 см. - (До 180-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова)
Abstract: Постановку проблеми взаємозв’язку культури, цінностей та освіти автори здійснюють на основі аналізу відповідної філософської традиції, що обґрунтовує необхідність підготовки «нового вчителя». Предметом порівняльного аналізу є етнопедагогічний, антропологічний, культурологічний, аксіологічний, системний, особистісний, діяльнісний, компетентнісний підходи. Аксіологічні аспекти проблеми підготовки сучасного вчителя розглядаються в руслі концепту європейського вибору України. Предметом аналізу є характер та особливості співвідношення українських та європейських цінностей. Звертається увага на постійний та переривчастий характер ціннісних трансформацій в українському суспільстві, на непослідовний і фрагментарний характер інноваційного процесу в освіті. Обґрунтовуються відповідні пропозиції стосовно реалізації вимог сучасної філософії освіти, орієнтованої на кращі світові та європейські зразки, організації підготовки нового вчителя. Монографія стане у нагоді дослідникам в галузі філософії освіти, освітньої політики, соціальної філософії, а також викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32884
ISBN: 978-966-97599-0-0
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kultura_iak_aksiolohichna_matrytsia_osvity.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.