DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет інформатики » Наукові праці Факультету інформатики »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3148
Title: Дистанційне навчання: психологічні засади
Authors: Смульсон, М. Л.
Машбиць, Ю. І.
Ільіна, Ю. М.
Назар, М. М.
Дітюк, П. П.
Коміссарова, О. Ю.
Цап, В. Й.
Бугайова, Н. М.
Депутат, В. В.
Жалдак, М. І.
Keywords: дистанційне навчання
distance education
Issue Date: 2012
Publisher: Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012
Citation: Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін.] ; за ред. М.Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 240 с. 300 пр.
Abstract: У монографії викладено концепцію проектування ефективних розвивальних середовищ дистанційного навчання в умовах використання континууму сучасних телекомунікаційних технологій. Основна увага приділена концептуальним засадам та технології проектування дистанційного курсу навчання психологічних компетенцій життєвої успішності. Упровадження монографії сприятиме вдосконаленню системи дистанційного навчання в Україні, а також процесу оволодіння психологічними компетенціями успішності у дистанційному форматі, оновленню змісту психологічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Для науковців у галузі педагогічної психології, психолого-педагогічних проблем дистанційного навчання та його програмного забезпечення, освітян, програмістів, практичних працівників, інших фахівців, які цікавляться психолого-педагогічними проблемами віртуального освітнього простору.
The book described the concept of developmental designing effective learning environments in the use of the continuum of modern telecommunication technologies. The main attention is paid to the conceptual framework and design technologies of distance learning course of psychological competencies life success. Implementation of the monograph will contribute to improving the system of distance learning in Ukraine, as well as the process of mastering the psychological competence of success in distance format, content updates psychological disciplines in higher education. For researchers in the field of educational psychology, psycho-pedagogical problems of distance learning and its software educators, programmers, practitioners, and other professionals interested in psychological and educational problems of virtual education
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3148
Appears in Collections:Наукові праці Факультету інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
distan education.PDF2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.