DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет філософії та суспільствознавства » Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30920
Title: Питання ідеалу соціальних відносин у Йоана Зізіуласа
Other Titles: The question of the ideal of social relations in John Zizioulas
Authors: Кислий, А. О
Keywords: ідеал
соціальні відносини
спілкування
євхаристія
євхаристійна спільнота
«один»
«багато»
ideal
social relations
communion
Eucharist
Eucharistic community
«one»
«many»
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кислий, А. О. Питання ідеалу соціальних відносин у Йоана Зізіуласа / А. О. Кислий // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 149 (№ 10), ч. 2 : Філософські науки. – С. 50-55.
Abstract: Визначено актуальність вивчення питання ідеалу соціальних відносин у відомого православного теолога сучасності митрополита Пергамського Йоана Зізіуласа. З’ясовано, що у філософському та богословському колі ідеї митрополита Йоана відносять до числа найбільш впливових у вирішенні найважливіших питань, які сьогодні постають перед Церквою та православною спільнотою. Його вчення полягає в тому, що питання ідеалу суспільних відносин можна вирішити лише звертаючись до сучасних еклезійних проблем в контексті живої реальності Церкви. Доведено, що значну увагу Йоан Зізіулас приділяє висвітленню особливостей існування особи у суспільстві, побудованого на основі Євхаристії як таїнства єдності спільноти та спілкування «одного» і «багатьох».
It is determined the relevance of the study the ideal of social relations in the well-known Orthodox theologian of the present day, Metropolitan John of Pergamon John Zizioulas. It has been found that in the philosophical and theological circles the ideas of Metropolitan John are among the most influential in addressing the most important issues that the Church and the Orthodox community are facing today. His teaching is that the question of the ideal of social relations can be solved only by addressing contemporary ecclesial problems in the context of the living reality of the Church. It is proved that John Zizioulas pays considerable attention to highlight the peculiarities of the existence of a person in a society built on the basis of the Eucharist as a sacrament of unity of community and communion of «one» and «many».
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30920
Appears in Collections:Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kysliy.pdf423.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.