DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/303
Title: Акредитація як засіб вимірювання якості університетської освіти в США
Authors: Тезікова, С. В.
Keywords: акредитація
асоціація
визначення якості освіти
акредитация
ассоциация
определение качества образования
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Тезікова С. В. Акредитація як засіб вимірювання якості університетської освіти в США / С. В. Тезікова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.296-301.
Abstract: У статті розглянуто становлення та розвиток акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано підходи залежно від змін в освіті, розкрито акредитаційні процедури, методи та форми, окреслено подальші перспективи.
В статье рассмотрен процесс становлення и развития акредитации высших учебных заведений США, проанализированы подходы в зависимости от изменений в образовании, раскрыты акредитпционные процедуры, методы, формы, определены дальнейшие перспективы.
Description: Tezikova S. V. Accreditation as a means of Quality Assurance in the Universities of the USA.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/303
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51.pdf231 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.