DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 15 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30284
Title: Розвиток у старшокласників умінь виконувати наближені обчислення під час вивчення похідної
Authors: Жук, І. В.
Keywords: життєві компетентності
розвиток умінь
наближені значення чисел і величин
наближені обчислення
прикладні задачі
жизненные компетентности
развитие умений
приближенные значения чисел и величин
приближенные вычисления
прикладные задачи
life competences
skills development
approximate values of numbers and quantities approximate calculation
applications
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Жук, І. В. Розвиток у старшокласників умінь виконувати наближені обчислення під час вивчення похідної / І. В. Жук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 15. – С. 33-39.
Abstract: У статті описуються цілі і зміст вивчення наближених обчислень в темі “Похідна та її застосування”, наводяться приклади задач і вправ, що розвивають навички роботи з наближеними числами та величинами.
В статье объясняется необходимость включения приближенных вычислений в школьный курс математики, в частности в старшей школе, во время изучения темы “Производная и ее применение”. Рассматривается вопрос обновления содержания этой темы через использование методов приближенных вычислений для нахождения приближенных значений выражений, функций, нахождения приближенных решений уравнений и неравенств, решения прикладных задач. Приводятся примеры решения задач и упражнений, развивающих навыки работы с приближенными числами и величинами.
The article describes the purpose and content of the study approximate calculations on “The Derivative and its applications" are examples of problems and exercises that develop skills and values approximate numbers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30284
Appears in Collections:Випуск 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhuk.pdf450.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.