DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/301
Title: Проблема формування змісту фізичної освіти і сучасних умовах
Authors: Слюсаренко, В. В.
Садовий, М. І.
Трифонова, О. М.
Keywords: критерії формування
навчальний матеріал
підручник
особистісна спрямованість
науковий рівень
критерии формирования
учебный материал
учебник
личностная направленность
научный уровень
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Слюсаренко В. В. Проблема формування змісту фізичної освіти і сучасних умовах / В. В. Слюсаренко та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.283-289.
Abstract: У статті запропоновані визначники критеріїв формування державного стандарту з фізики на основі структурно-цільового методу. Крім того показані деякі методичні прийоми забезпечення орієнтації навчального матеріалу підручника на підвищення наукового рівня та особистісну спрямованість на учнів.
В статье предложены определители критериев формирования государственного стандарта по физике на основе структурно-целевого метода. Кроме того показаны некоторые методические приемы обеспечения ориентации учебного материала учебника на повышение научного уровня и личностную направленность на учеников.
Description: Slyusarenko V. V., Sadovuy M. I., Trifonova O. M. A problem of forming of maintenance of physical education is in modern terms.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/301
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49.pdf278.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.