DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29480
Title: Мовностилістичні особливості сучасних українських агітаційних матеріалів
Other Titles: Stylistic features of modern Ukrainian agitation materials
Лингвостилистические особенности современных украинских агитационных материалов
Authors: Підкамінна, Людмила Василівна
Keywords: політичний дискурс
агітаційні матеріали
мовні засоби
маніпулятивний вплив
політична пропаганда
мовностилістичний прийом
political discourse
publicity material
language tools
manipulative influence
political propaganda
linguistic and stylistic mode
политический дискурс
агитационные материалы
языковые средства
манипулятивное воздействие
политическая пропаганда, лингвостилистический прием
Issue Date: 2016
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Citation: Підкамінна, Л. В. Мовностилістичні особливості сучасних українських агітаційних матеріалів / Людмила Василівна Підкамінна // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – 2016. – Вип. 32. – С. 40-50.
Abstract: У статті досліджено мовностилістичні особливості сучасних агітаційних матеріалів, розглянуто основні мовні засоби, які використовуються для політичної пропаганди, з’ясовано, що яскраві, образні вислови у спеціальній друкованій продукції сприяють мовно-маніпулятивному впливу політиків на громадськість.
An author analyzes the linguistic and stylistic features of modern propaganda materials, the basic language tools that are used for political agitation. It is mentioned, that figurative expressions in a special printed editions promote linguistic and manipulative political influence on the language consciousness of the public.
В статье исследованы лингвостилистические особенности современных агитационных материалов, рассмотрены основные языковые средства, которые используются для политической пропаганды. Установлено, что яркие, образные выражения в специальной печатной продукции способствуют языковому манипулятивному влиянию политиков на общественность.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29480
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidkaminna_40-50.pdfосновна стаття918.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.