DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29407
Title: Формування комунікативної компетенції студентів педагогічного закладу у сфері дискусійного спілкування
Authors: Лобода, Тетяна Михайлівна
Keywords: комунікативна підготовка
діяльнісний підхід у мовній освіті
навчально-науковий текст
моделювання мовленнєвих дискусійних ситуацій
коммуникативная подготовка
деятельностный подход к языковому образованию
учебно-научный текст
моделирование речевых дискуссионных ситуаций
communicational preparation
work out in language education
educational and scientific text
modeling of communicational discussion situations
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Національного університету “Острозька академія”
Citation: Лобода, Т. М. Формування комунікативної компетенції студентів педагогічного закладу у сфері дискусійного спілкування / Тетяна Михайлівна Лобода // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Філологічна. − Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. − Вип. 40. − С. 219-222.
Abstract: У статті розглянуто проблему пошуку нових технологій здійснення комунікативної підготовки майбутніх учителів. Вирішення її можливе за умови створення комунікативних дискусійних ситуацій під час опрацювання навчально-наукових текстів зі студентами педагогічних закладів.
В статье рассматривается проблема поиска новых технологий осуществления коммуникативной подготовки будущих учителей. Её решение возможно при условии создания коммуникативных дискуссионных ситуаций на основе работы с учебно-научными текстами со студентами педагогических заведений.
In this article the problematic of new technology search is examined and implementation of communicational preparation of future teachers. Solving this problem is possible in case of creation communicative situations during processing of educational and scientific texts with students of pedagogical institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29407
ISBN: 966-7631-70-2
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loboda_219-222.pdfосновна стаття624.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.