DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/290
Title: Теоретичні та методичні аспекти вивчення перерізів в школі
Authors: Олефіренко, Т. О.
Keywords: переріз
розріз
графічна підготовка
графічна діяльність
сечение
разрез
графическая подготовка
графическая деятельность
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Олефіренко Т. О. Теоретичні та методичні аспекти вивчення перерізів в школі / Т. О. Олефіренко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.222-230.
Abstract: Стаття присвячена підвищенню ефективності вивчення перерізів на уроках креслення учнями 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовані та виявлені характерні помилки, що допускаються учнями під час виконання перерізів. Розглянуті окремі підходи, що допомагають подальшому вдосконаленню методики навчання кресленню.
Статья посвящена повышению эффективности изучения сечений на уроках черчения учениками 8-9 классов общеобразовательных учебных заведений. Проанализированы и выявлены характерные ошибки, которые допускаются учениками во время выполнения сечений. Рассмотренные отдельные подходы, которые помогают дальнейшему совершенствованию методики обучения черчения.
Description: Olefirenko T. О. Theoretical studies and methods aspects school cross section.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/290
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38.pdf677.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.