DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/289
Title: Вплив мотиваційного фактору на якість знань старшокласників загальноосвітнього навчального закладу
Authors: Ніцу, Ю. Г.
Keywords: мотиваційний фактор
якість знань
старшокласники
профільне навчання
мотивационный фактор
качество знаний
старшеклассники
профильное обучение
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Ніцу Ю. Г. Вплив мотиваційного фактору на якість знань старшокласників загальноосвітнього навчального закладу / Ю. Г. Ніцу // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.217-222.
Abstract: Розглядається мотиваційна складова навчання, як така, що покладена в основу організації профільного навчання в старшій школі, що забезпечує якісну підготовку старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів до реалізації особистих післяшкільних планів.
Рассматривается мотивационная составляющая обучения, как основополагающая при организации профильности в старшей школе, что обеспечивает качественную подготовку старшеклассников общеобразовательных учебных заведений к реализации личных после школьных планов.
Description: Nitsu J. H. Motivational factor influence on the guality of knowledge of senior high school students in general educational establishments.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/289
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37.pdf223.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.