DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 82 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2849
Title: Політична культура як явище суспільного життя в зарубіжній історіографії
Authors: Буряк, Л.В.
Мартіросян, О.І.
Keywords: політична культура
суспільство
political culture
society
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Буряк Л.В., Мартіросян О.І. Політична культура як явище суспільного життя в зарубіжній історіографії / Л.В. Буряк, О.І. Мартіросян // Наукові записки : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – Серія педагогічні та історичні науки, випуск LXХХІІ (82). - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 223-231
Abstract: На підставі аналізу джерельної бази з історії, політології, економічної теорії, філософії освіти автор визначив зміст і основні функції “політичної культури” в історіографії зарубіжних дослідників ХІХ–ХХ ст. Це дало можливість виявити нормативні і теоретичні чинники “політичної культури” яка є існуючим культурно-історичним фактором в політичній системі. Автором виявлено, ідо “політична культура” є складовою загальної духовної культури особи і суспільства, а також “політична культура” постає як феномен політичного мислення і політичної поведінки цілого народу. Як підсумок – “політична культура” збирає весь досвід існування цього явища як особливої сфери соціальної життєдіяльності суспільства так і моральної основи держави. Все це потребує подальшого дослідження і аналізу цієї теми.
On the basis of analysis and research of historical sources on political science, economic theory philosophy of education an author defined maintenances and basic functions of “political culture” in historiography of foreign scientists of ХІХ–ХХ age. It enabled to expose the normative and theoretical aspects of “political culture”, which are cultural and historical by the factor of the existent political system. The author of step defined to basis of social factors, that a “political culture” is part of general culture of the state and individual. How result is a “political culture” collects all experience of political conduct of whole people ethnos and his thought, is vital functions and moral basis of society. This theme needs to be yet in detail explored, be studied and be analysed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2849
Appears in Collections:Випуск 82

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BURYAK.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.