DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/283
Title: Підготовка майбутнього вчителя до формування творчої особистості учня
Authors: Молодиченко, В. В.
Keywords: майбутній вчитель
творча діяльність
особистість учня
творчі здібності
креативність
будущий учитель
творческая деятельность
личность ученика
творческие способности
креативность
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Молодиченко В. В. Підготовка майбутнього вчителя до формування творчої особистості учня / В. В. Молодиченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.185-189.
Abstract: У статті розглядається поняття “творчої діяльності” та визначається роль професійної діяльності учителя щодо розвитку творчих здібностей учнів, свідомої самоактуалізації та вмінь самокерування пізнавальним процесом.
В статье рассматривается понятие “творческой деятельности” и определяется роль профессиональной деятельности учителя относительно развития творческих способностей учеников, сознательной самоактуализации и умений самоуправления познавательным процессом.
Description: Molodichenko V. V. Preparation of future teacher to forming of creative personality of student.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/283
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.pdf213.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.