DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/281
Title: Основні методи та форми навчання в сучасній вищій школі
Authors: Мельниченко, О. П.
Keywords: підвищення якості освіти
методика
лекція
лабораторно-практичне заняття
семінар
контроль знань
улучшение качества образования
методика
лекция
лабораторно- практическое занятие
семинар
контроль знаний
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Мельниченко О. П. Основні методи та форми навчання в сучасній вищій школі / О. П. Мельниченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.176-180.
Abstract: У статті висвітлено методичні проблеми викладання у вищих навчальних закладах. Велика увага приділена застосуванню різних форм та методів навчання в вищій школі. Відмічено основні етапи організації сучасної лекції, семінарів, лабораторно-практичних робіт та особливості їх ефективності.
В статье представлено методические проблемы преподавания в высших учебных заведениях. Большое внимание уделено использованию различных форм и методов обучения в высшей школе. Описаны основные этапы организации современной лекции, семинаров, лабораторно-практических работ и особенности их эффективности.
Description: Melnishenko E. Basic methods and forms of studies in modern high school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/281
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf204.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.