DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/276
Title: Нові педагогічні технології навчання
Authors: Макаренко, А. І.
Резніченко, А. В.
Keywords: технології навчання
дидактичні принципи
інформаційні технології навчання
технологии обучения
дидактические принципы
информационные технологии обучения
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Макаренко А. І. Нові педагогічні технології навчання / А. І. Макаренко та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.149-153.
Abstract: У статті розкривається суть сучасних технології навчання, орієнтованих на особистість школяра з метою створення умов для його самовираження і саморозвитку. Наводяться класифікації педагогічних технологій та їх коротка характеристика.
В статье раскрывается суть современных технологий обучения, ориентированных на личность школьника с целью создания условий для его самовыражения и саморазвития. Приводятся классификации педагогических технологий и их краткая характеристика.
Description: Makarenko A. I., Reznichenko А. V. New educational technology training.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/276
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf201.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.