DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/275
Title: Особливості формування англомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів магістрів економічних спеціальностей
Authors: Липська, І. І.
Мединська, С. І.
Keywords: ділове спілкування
психологічні труднощі
економісти-магістри
деловое общение
формування усномовленнєвої компетенції.
психологические трудности
экономисты-магистры
формирование устноречевой компетенции
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Липська І. І., Мединська С. І. Особливості формування англомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів магістрів економічних спеціальностей / І. І. Липська та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.144-148.
Abstract: У статті розглянуто актуальне питання методики викладання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах – проблема навчання економістів-магістрів професійно спрямованого усного спілкування. Зазначено типові ситуації ділового спілкування на заняттях з іноземної мови. Розглянуто психологічні труднощі при формуванні усномовленнєвої компетенції у студентів- економістів останнього року навчання.
В статье рассмотрены проблемы обучения экономистов-магистров профессионально направленному устному общению. Определены типичные ситуации делового общения на занятиях иностранного языка, рассмотрены психологические трудности при формировании устноречевой компетенции у студентов-экономистов последнего года обучения.
Description: Lypska I. I., Medynska S. I. The Peculiarities of Forming English Lexical Competence for Oral Speech Skills Development of Master’s Students in Economics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/275
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf216.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.