DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/272
Title: Наочні задачі і доведення в проесі навчання алгебрі і началам аналізу в школі
Authors: Кузнецов, І. В.
Keywords: принцип наочності
алгебра,
математичний аналіз
розв’язання задач
репрезентативний метод
принцип наглядности
алгебра
математический анализ
решение задач
репрезентативный метод
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Кузнецов І. В. Наочні задачі і доведення в проесі навчання алгебрі і началам аналізу в школі / І. В. Кузнецов // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.126-132.
Abstract: Висвітлено можливості реалізації принципу наочності при операційно-дійовий компоненті навчального процесу. Проводиться аналіз того як можна використати цей принцип при навчанні методам розв’язання задач з математичного аналізу, при навчанні математичним доведенням.
Отражены возможности реализации принципа наглядности при операционно-действенной компоненте учебного процесса. Проводится анализ того, как можно использовать этот принцип при обучении решению задач математического анализа, при обучении математическим доказательствам.
Description: Kuznetsov I. V. Evident problems and proofs during training to algebra and bases of the calculus.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/272
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf230.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.