DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/268
Title: Поліструкрутна модель інформаційно-технологічної системи навчання майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних предметів
Authors: Карташова, Л. А.
Keywords: інформаційні технології
система
вчитель
навчання
професійна діяльність
учні
підготовка
информационные технологии
система
учитель
обучение
профессиональная деятельность
ученик
подготовка
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Карташова Л. А. Поліструкрутна модель інформаційно-технологічної системи навчання майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних предметів / Л. А. Карташова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.99-105.
Abstract: У статті викладено результати дослідження стану підготовленості вчителів суспільно- гуманітарних предметів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності, наведено результати авторських точкових розвідок. З метою розв’язування суперечностей, які посилюються з інформатизацією освіти, запропоновано модель інформаційно-технологічної системи навчання.
В статье изложены результаты исследования состояния подготовленности учителей общественно-гуманитарных предметов к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности, приведены результаты авторских точечных поисков. С целью разрешения противоречий, которые усиливаются с информатизацией образования, предложена модель информационно-технологической системы обучения.
Description: Kartashova L. А. Multi-structural model of information technology systems applied to training of teaching candidates in the humanities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/268
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf380.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.