DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26734
Title: «Україна в антоновім огні»: ідейно-тематичний комплекс української поезії XIX - XX століття
Authors: Погребенник, Володимир Федорович
Issue Date: 2004
Publisher: ІВЦ Держкомстату України
Citation: Погребенник, В. «Україна в антоновім огні» : ідейно-тематичний комплекс української поезії XIX - XX століття / В. Погребенник // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. праць / редкол. : П. П. Хропко (відп. ред.), С. С. Кіраль (відп. секр.), В. Ф. Погребенник, І. В. Савченко та ін. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – Вип. 9 : Пам’яті академіка Петра Хропка. - С. 13-32.
Abstract: Статтю присвячено розвиткові теми України. Матеріалом послужила українська поезія ХІХ-ХХ століття - від Тараса Шевченка до Ліни Костенко. Розкривається трагізм літературного образу України під владою тоталітарних режимів. Показано патріотизм поетів-нонконформістів, їх віру в краще майбутнє батьківщини. Виявлено значущість індивідуальних внесків письменників в ідеали волі, добра і справедливості.
The article is dedicated to the evolution of Ukraine theme. Ukrainian poetry works XIX-th – XX-th century − from Taras Shevchenko to Lina Kostenko were used as the material. The tragism of Ukraine’s literary image under totalitarist regimes in investigated.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26734
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pohrebennyk_3-22.pdfосновна стаття598.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.