DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/266
Title: Про використання комп'ютера для організації та оцінки якості індивідуальної роботи з вищої математики
Authors: Закусило, А. І.
Keywords: комп’ютер
вища математика
викладання
індивідуальні завдання
параметризація
компьютер
высшая математика
преподавание
индивидуальные задания
параметризация
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Закусило А. І. Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань / А. І. Закусило // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.89-93.
Abstract: Висвітлено деякі тенденції та особливості комп’ютеризації сучасної математичної освіти. Запропоновано метод і наведено приклад комп’ютерної реалізації ідеї параметризації типових задач для розробки комплексу індивідуальних завдань з вищої математики та для перевірки якості їх виконання.
Освещено некоторые тенденции и особенности компьютеризации современного математического образования. Предложен метод и приведён пример компьютерной реализации идеи параметризации типичных задач для разработки комплекса индивидуальных заданий по высшей математике и для проверки качества их выполнения студентами.
Description: Zakusilo A. I. On computer use for organization and grade of individual work quality on higher mathematics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/266
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf208.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.