DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 22 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2656
Title: Школа як чинник виникнення філософського дискурсу
Authors: Волинка, Г.І.
Keywords: освіта
стародавня релігійна школа
міф
міфічне мислення
трансформація міфів
формування нової суб’єктивності
розуміння
рефлексія
порівняння
об’єктивізм
риси філософського дискурсу
education
school
mythological discourse
subjectivity
Myth
philosophy
essential fetches of philosophical discourse
religious text and education
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Волинка Г.І. Школа як чинник виникнення філософського дискурсу / Г.І. Волинка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] / ред. рада : В. П. Андрущенко (голова) ; М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 22 (35). – С. 91-103
Abstract: В статті визначено обмеженості наявних пояснень походження філософської дискусії – соціогенного, гносеогенного, міфогенного. Показано, що два перших підпорядковуються третьому, але не знімають питання, чому міф трансформувався у логос. Доведено, що знання і соціальні новації не могли зламати міф, оскільки він тисячоліттями не помічав і відштовхував невідповідне йому. Звернена увага на феномен міста, як простору взаємодій між міфами („війни міфів” щодо домінації їх тотемів). Доведено, що опозиція „міфілософія” є опосередкованою. Посередник – релігія, що виникає у цивілізаційні часи з перемогою певних міфів і закріпленням домінантного стану їх богів. Потреби узагальнення і зберігання міфорелігійної сакральної інформації призводять до появи позаіндивідуальних носіїв і феномену відчуженого тексту. Точне розпредметнення текстів, якого жорстко вимагала школа, породжує стійку протестну складову суб’єктивності учня. В результаті зусиль по її подоланню суб’єктивність набуває нових здатностей – герменевтичних, об’єктивістсько-феноменологічних, рефлексивних,компаративних, систематизаторських, генерелізуючих тощо. Вони – основа філософського дискурсу, показано у статті.
The article touches upon the essential mission of ancient education and school in the origin of the philosophical discourse. Showed the main steps of myth’s transformation into philosophy – „myth’s wars”, „myth selfconsciousness”, „generalization”, „objectivity” „conformity with a laws” etc. Prowed, that forcible methods of religious education of those times determined a strong protest, which induced philosophical subjectivity, capable of non-mythological discourse.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2656
Appears in Collections:Випуск 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volynka.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.