DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/265
Title: Підготовка майбутніх учителів технологій в освітніх системах скандинавських країн
Authors: Жерноклєєв, І. В.
Keywords: технології
слойд
підготовка вчителя
технологічна освіта
технологии
слойд
подготовка учителя
технологическое образование
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Жерноклєєв І. В. Підготовка майбутніх учителів технологій в освітніх системах скандинавських країн / І. В. Жерноклєєв // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.81-88.
Abstract: У статті розглядається ретроспектива підготовки учителів технологій Скандинавських країн через їх власні освітні системи та визначені, на основі новітніх наукових джерел європейських вчених-педагогів, можливі шляхи використання виявленого досвіду для викоритання в освітній практиці в Україні.
В статье рассматривается ретроспектива подготовки учителей технологий Скандинавских стран через их собственные образовательные системы и определены на основе новейших научных источников европейских ученых-педагогов, возможные пути использования выявленного опыта для использования в образовательной практике в Украине.
Description: Zhernokleev І. V. Preparation of future teachers of technologies is in educational systems of Scandinavian countries.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/265
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf275.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.