DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26353
Title: До питання реципієнтських аудиторій як провідного орієнтира в професійній діяльності журналістів та редакторів
Authors: Марків, Олександра Тимофіївна
Keywords: реципієнтська аудиторія
комунікативний ефект
журналіст
редактор
інформація
реципиентская аудитория
коммуникативный эффект
журналист
редактор
информация
user of mas-media
communicative effect
journalist
editor
information
Issue Date: 2014
Publisher: Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Citation: Марків, О. Т. До питання реципієнтських аудиторій як провідного орієнтира в професійній діяльності журналістів та редакторів / О. Т. Марків // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди, Схід.-Європ. ін-т психології, Ін-т проблем виховання НАПН України ; редкол. : І. П. Маноха (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : Гнозис, 2014. - Вип. 9 : Дод. 4 до Вип. 31 "Гуманітар. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди". - С. 242-247.
Abstract: Стаття присвячена питанню реципіттських аудиторій як регулятора комунікативних процесів у суспільстві та як чинника формування інформаційного контенту сучасних медіа. Розглядаються проблеми психологічних і комунікативних ефектів, взаємозв’язок між ними, ідеологічних впливів мас-медіа, комунікативних бар’єрів та шляхів їх подолання.
Статья посвящена вопросу реципиентских аудиторий как регулятора коммуникативных процессов в обществе и как фактора формирования информационного контента современных медиа. Рассматриваются проблемы психологических и коммуникативных эффектов, взаимосвязь между ними, идеологических влияний масс-медиа, коммуникативных барьеров, и путей их преодоления.
The article is devoted the question of user of mas-media as a regulator of communicative processes in society and as a forming factor informative content of modern medias.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26353
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markiv_Do Pytannia.pdfосновна стаття399.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.