DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 08. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) » Випуск 7 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26155
Title: Особливості структури і семантики складних слів із коренем мідн- у сучасній українській мові
Authors: Дияк, О. В.
Keywords: словотвірне гніздо (СГ)
словотвірна парадигма (СП)
словотвірний ланцюжок (СЛ)
словотвірне значення (СЗ)
слово-вершина
твірна основа
похідне слово
словообразовательное гнездо
словообразовательная парадигма
словообразовательная цепочка
словообразовательное значение
слово-вершина
производящая основа
производное слово
a word-formative jack
a word-formative paradigm
a word-formative chain
word-formative value
the word-top
the making basis
a derivative word
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Дияк, О. В. Особливості структури і семантики складних слів із коренем мідн- у сучасній українській мові / О. В. Дияк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 7. - С. 39-45.
Abstract: У статті проаналізовано формальну і семантичну структуру слів із коренем мідн. Окреслено структурно-семантичні відношення між словом-вершиною та похідними одиницями в словотвірних парадигмах, взаємозв’язки дериватів у словотвірних ланцюжках. Визначено продуктивність кореня мідн-.
В статье анализируется формальная и семантическая структура слов с корнем мідн-. Установлены структурно-семантические отношения между словом-вершиной и производными единицами в словообразовательных парадигмах, взаимосвязи дериватов в словообразовательных цепочках. Определена продуктивность корня мідн-.
The article analyses the formal and semantic structure of word with root мідн-. It is characterised the structural-semantic relations between the top and the units of word-formative paradigms, interrelations of derivatives in word-formative chains. It is also defined the degrees of root productivity мідн-.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26155
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyiak 39-45.pdfосновна стаття553.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.