DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/254
Title: Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань
Authors: Жарких, Ю. С.
Лисоченко, С. В.
Сусь, Б. Б.
Третяк, О. В.
Keywords: навчальний процес
модульно-рейтингова система
національна шкала оцінок
ECTS
учебный процесс
модульно-рейтинговая система
национальная шкала оценок
ECTS
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Жарких Ю. С. Вплив одночасного застосування різних шкал оцінок на рейтинговий розподіл студентів за рівнем знань / Ю. С. Жарких та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.75-81.
Abstract: Проаналізовано вплив одночасного застосування різних шкал на визначення рівня академічних знань студентів в умовах впровадження Болонської конвенції в українську систему освіти. Розроблені рекомендації по поліпшенню об’єктивності оцінювання і стимулювання роботи студентів протягом семестру.
Проанализировано влияние одновременного применения различных шкал на оценку уровня академических знаний студентов в условиях внедрения Болонской конвенции в украинскую систему образования. Разработаны рекомендации по улучшению объективности оценивания и стимулирования работы студентов в течении семестра.
Description: Zharkikh Yu. S., Lysochenko S. V., Sus B. B., Tretyak O. V. The effect of simultaneous application of different assessment scales on a student proficiency ratings.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/254
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf285.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.