DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 14 (6) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25230
Title: Higher education as a tool of peacebuilding and decolonization : Ukrainian case and global perspective
Other Titles: Вища освіта як інструмент миробудівництва : український приклад та глобальна перпектива
Authors: Svyrydenko, D.
Zou, C.
Gao, W.
Keywords: peace-building
postcolinialism
Ukrainian higher education
military conflict
school of peace
миробудівництво
постколоніалізм
українська вища освіта
військовий конфлікт
школа миру
Issue Date: 2019
Publisher: «Видавництво «Гілея»
Citation: Svyrydenko, D. Higher education as a tool of peacebuilding and decolonization : Ukrainian case and global perspective = Вища освіта як інструмент миробудівництва : український приклад та глобальна перпектива / D. Svyrydenko, C. Zou, W. Gao // Освітній дискурс : Гуманітарні науки : збірник наукових праць = Educational discourse : Humanities sciences : Collection of scientific papers / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 14 (6) : філософські науки. – С. 45-54.
Abstract: The conceptualization of the possibilities of Ukrainian higher education as an instrument of peace-building is proposed to be based on a multidimensional approach that has to combine the approaches of modern philosophy of education, educational policy, cultural studies, history, law and political science fruitfully. The experience of educational peace-building is an entire powerful area at modern war and peace studies, and the educational practices of peace-building offered by the other countries’ (Israeli, etc.) education system are valuable to a number of societies included in conflicts. As one of the mentioned educational practices of Israeli education, that could have been implemented in the Ukrainian conflict and, hopefully post-conflict reality (schools of peace, education camps for peace, etc.).
Запропоновано концептуалізацію можливостей української вищої освіти як інструменту миробудівництва на основі багатовимірного підходу, який повинен плідно поєднувати підходи сучасної філософії освіти, освітньої політики, культуро-логії, історії, права та політології. Досвід освітнього миробудівництва − це цілий потужний простір сучасних досліджень війни і миру, а освітні практики миротворчості, що пропонуються закордонними (ізраїльською та ін.) системою освіти, є цінними для низки суспільств, у яких відбуваються конфлікти. В якості однієї з таких освітніх практик ізраїльської освіти, які могли б бути реалізовані в українському конфлікті і, сподіваємось, постконфліктій реальності є школи миру, освітні табори для миру тощо.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25230
Appears in Collections:Випуск 14 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svyrydenko.pdf339.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.