DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/252
Title: Комп’ютерна обробка результатів вимірювання рівня навчальних досягнень студентів
Authors: Драган, Є.В.
Keywords: бал
тестування
рейтинг
трудність завдання
коригування
балл
тестирование
рейтинг
трудность задания
корректирование
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Драган Є. В. Комп’ютерна обробка результатів вимірювання рівня навчальних досягнень студентів / Є. В. Драган // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.63-69.
Abstract: Розглянуто статистичний метод для отримання результату тестування із врахуванням трудності завдань. Наведений математичний опис для дихотомічного та політомічного варіантів нарахування балів.
Рассмотрен статистический метод для получения результата тестирования с учетом трудности заданий. Приведено математическое описание для дихотомического и политомического вариантов начисления баллов.
Description: Dragan E. V. Сomputer treatment of results of measuring of level of educational achievements of students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/252
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf256.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.