DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25035
Title: Вивчення найбільшої квітки AMORPHOFALLUS TITANIUM в англомовних джерелах
Other Titles: Изучение самого большого цветка AMORPHOFALLUS TITANIUM в англоязычных источниках
A study of the largest flower AMORPHOFALLUS TITANIUM in English language resources
Authors: Петько, Людмила Василівна
Купина, Д. В.
Keywords: Amorphofallus titanium
biologists
university
students
English language
биологи
университет
студенты
английский язык
біологи
університет
студенти
англійська мова
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Купина, Д. В.Вивчення найбільшої квітки AMORPHOFALLUS TITANIUM в англомовних джерелах / Д. В. Купина, Л. В. Петько // Освіта та наука у вимірах ХХІ століття : матеріали студентської звітно-наук. конф. (м. Київ, 15−19 квітня 2019 р.) / Факультет природничо-географічної освіти та екології. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 9. – С. 113–117.
Abstract: Досліджено найбільшу квітку у світі - Amorphofallus titanium, місця її поширення, цвітіння, опилення, життєвий цикл. Створення професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища для студентів, вивчення іноземної мови за майбутнім фахом, розглядається однією з умов успішної майбутньої професійної діяльності фахівців-біологів.
Described the largest flower in the world − Amorphofallus titanium, its place of distribution, flowering, pollination, life cycle. The Formation of professionally oriented foreign language teaching environment for Biologie students, learning English by students in the professional way are considered like some of the conditions for a successful future professional activity of specialists.
Изучен самый большой цветок в мире Amorphofallus titanium, места его распространения, цветения, опыления, его жизненный цикл. Создание профессионально ориентированной иноязычной среды обучения для студентов, изучение иностранного языка в соответствии с будущей профессией, рассматривается одним из условий успешной будущей профессиональной деятельности специалистов-биологов.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25035
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kupyna, Pet'ko, 2019, Kyiv.pdfтези конференції885.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.