DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 140 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25012
Title: Oral communication in the efl classroom in higher education institutions
Other Titles: Усна комунікація на уроках іноземної англійської мови у вищих навчальних закладах
Authors: Kobylianska, Iryna
Keywords: speaking
teaching
English language
communication
говоріння
викладання
англійська мова
комунікація
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Kobylianska, Iryna. Oral communication in the efl classroom in higher education institutions / Iryna Kobylianska // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. СXХХХ (140). – С. 261-270.
Abstract: The article examines several issues related to the teaching of the speaking skill in the EFL classroom, focusing especially on the design of speaking materials used for oral production. The fact is that L2 teachers have the responsibility of presenting learners with high quality learning materials, adapting speaking materials appeared in textbooks so as to help them develop the oral production skill. Similarly, the speaking materials used in the EFL classes should be adapted to the individual characteristics of learners. Thus, it would be advisable to analyse the learning potential of oral production activities, taking into account the degree of difficulty of each task as well. Hence the importance of exploring the ways in which oral tasks could be most effectively implemented in the EFL classroom. Concepts for teaching speaking as comprehensible input, repetition, memorization, interlanguage, pronunciation, accuracy, fluency, interaction, pair-work, negotiation of meaning, output or self-repair, among others, such as managing a conversation, role play, sentence stems, moving discussion, survey, telling stories, solving problems, keep talking, informations gaps, ask me my questions, are all intimately related to the development of speaking, so every teacher is assumed to be fairly acquainted with them.
У статті розглядаються питання, пов’язані з навчанням навичок говоріння на уроках іноземної англійської мови, зосереджуючись, зокрема на розробці матеріалів, що використовуються для усного мовлення. Викладачі другої мови несуть відповідальність за забезпечення студентів високоякісними навчальними матеріалами, адаптацію мовних матеріалів у підручниках для того, щоб допомогти їм розвинути навички усного мовлення. Таким чином, матеріали, що використовуються в класах іноземної англійської мови, повинні бути адаптовані до індивідуальних характеристик учнів. Тому, було б доцільно проаналізувати навчальний потенціал продуктивності діяльності усного мовлення, беручи до уваги ступінь складності кожного завдання. Отже, важливо дослідити шляхи максимально ефективного виконання усних завдань на уроках іноземної англійської мови. Такі концепції викладання, як: зрозуміла подача інформації, повторення, запам’ятовування, мовлення, вимова, точність, вільне володіння, взаємодія, робота в парі, обговорення, віддача або самовиправлення, серед яких: ведення бесіди, рольова гра, висловлювання, обговорення, опитування, оповідання, вирішення проблем, продовження розмови, пробіли для інформації, запитай мене моє запитання. Всі вони тісно пов’язані з розвитком розмовної мови, тому передбачається, що кожен викладач достатньо ознайомлений з ними
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25012
Appears in Collections:Випуск 140

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobylianska Iryna.pdf112.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.