DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/250
Title: Феномен материализации музикальной эвристики
Authors: Голешевич, Б. О.
Keywords: феномен
материализация
педагогическая технология музыкальных эвристик
феномен
матеріалізація
педагогічна технологія музичних евристик
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Голешевич Б. О. Феномен материализации музикальной эвристики / Б. О. Голешевич // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.53-57.
Abstract: В статье анализируются пути и формы материального воплощения музыкальных открытий. Как известно, необъяснимые эмоциональные состояния от прослушиваемой музыки косвенно или непосредственно влияют на характер любой деятельности человека. От уровня эмоциональной чувствительности зависит степень его адаптивности к общественным условиям, комфортности в процессе межличностных взаимодействий. Положительный эмоциональный тонус является предпосылкой результативности материализации целевых установок человека в продуктах его технического и художественного творчества.
У доповіді аналізуються шляхи і форми матеріального втілення музичних відкриттів. Як відомо, нез’ясовні емоційні стани від музики, що прослуховується, побічно або безпосередньо впливають на характер будь-якої діяльності людини. Від рівня емоційної чутливості залежить ступінь його адаптивності до суспільних умов, комфортності в процесі міжособових взаємодій. Позитивний емоційний тонус є передумовою результативності матеріалізації цільових установок людини в продуктах його технічної і художньої творчості.
Description: Haliashevich B. О. The phenomenon of materialization of musical heuristics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/250
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf209.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.