DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 13 (5) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24968
Title: Особливості формування родинно-побутової компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами української народної казки
Other Titles: Peculiarities of formation of famili and domestic competense of children of the senior preschool age by means of ukrainian folk tales
Authors: Поворознюк, С. І.
Павлишена, М. О.
Keywords: компетенція
родинно-побутова компетенція
українська народна казка
етнокультурний засіб виховання та розвитку
competence
family and household competence
Ukrainian folk tale
ethno-cultural means of education and development
Issue Date: 2019
Publisher: "Вид-во "Гілея"'
Citation: Поворознюк, С. І. Особливості формування родинно-побутової компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами української народної казки = Peculiarities of formation of famili and domestic competense of children of the senior preschool age by means of ukrainian folk tales / С. І. Поворознюк, М. О. Павлишена // Освітній дискурс : збірник наукових праць = Educational discourse : Collection of scientific papers / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2019. – Випуск 13 (5) : педагогічні науки. – С. 57-67.
Abstract: Необхідність дослідження особливостей формування родинно-побутової компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами української народної казки обумовлена сучасними тенденціями розвитку українського суспільства, суспільною потребою виховувати в молоді патріотичні почуття, починаючи з прищеплення любові до рідних людей, найближчого сімейного кола, і продовжуючи формуванням цілісної особистості громадянина-патріота України. При цьому важливим є впровадження в освітній процес новітніх способів організації освітньої діяльності із використанням етнокультурних засобів, і зокрема української народної казки.
The necessity of studying the peculiarities of forming the family and everyday competence of the children of the senior preschool age by means of Ukrainian folk tales is determined by the modern tendencies of the development of Ukrainian society, the social need to educate young people in patriotic feelings, from the instillation of love to the native people of the nearest family circle and continuing the formation of the integral identity of the citizen of the patriot of Ukraine. At the same time, it is important to introduce into the educational process modern innovative technologies using cultural means, and in particular Ukrainian folk tales.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24968
Appears in Collections:Випуск 13 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Povorozniuk_Pavlyshena.pdf237.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.