DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24770
Title: Витоки національної політики комуністичного режиму СРСР щодо поляків як етносу-нації
Authors: Лущай, Володимир Іванович
Keywords: національна політика
етнічна політика
поляки
Польща
Російська імперія
репресії
покарання
утиски
русифікація
асиміляція
повстання
національно-визвольні змагання
державотворення
state creation
national policy
ethnic policy
Poles
Poland
Russian empire
repressions
punishment
oppression
Russification
assimilation
unification
rebellion
national liberation struggle
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лущай, В. Витоки національної політики комуністичного режиму СРСР щодо поляків як етносу-нації / В. Лущай // Україна в етнокультурному вимірі століть : збірник наукових праць : матеріали на допомогу викладачам, вчителям, студентам й учням вузів і шкіл / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; [ред. колегія : О. О. Рафальський [та ін.]]. - Київ, 2018. - Вип. 8 : Національна політика радянського комуністичного режиму щодо українського народу та етнічних меншин в Україні (1919-1991 рр.). - С. 203-224.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню витоків національної політики комуністичного режиму СРСР щодо поляків, зокрема, етнічній політиці Російської імперії.
The article is devoted to the study of the origins of the national policy of the communist regime of the USSR with regard to the Poles, in particular, the ethnic policy of the Russian Empire
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24770
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lushchay.pdf416.67 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf101.75 kBAdobe PDFView/Open
tytul.pdf138.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.