DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 11 (3) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24507
Title: To the problem of realization stem-education in Ukraine
Other Titles: До проблеми реалізації stem-освіти в Україні
Authors: Volos, A.
Keywords: STEM-education
reform of school education
lifelong learning
“universal” teacher
“human of the future”
STEM-discipline teachers
STEM-освіта
реформа шкільної освіти
безперервне навчання
“універсальний” вчитель
“людина майбутнього”
вчитель STEM-дисциплін
Issue Date: 2019
Publisher: «Видавництво «Гілея»
Citation: Volos, А. To the problem of realization stem-education in Ukraine = До проблеми реалізації stem-освіти в Україні / A. Volos // Освітній дискурс : Педагогічні науки : зб. наук. праць = Educational discourse : Pedagogical sciences : collection of scientific papers. – Київ : «Вид-во «Гілея»», 2019. – Вип. 11 (3). – С. 34-40.
Abstract: STEM-education in Ukraine is in the stage of formation, its implementation is through the reform of school education, namely, the reform of the “New Ukrainian School”. Digital technologies, as an integral part of STEM-education in modern life, occupy a special place in the educational space for the sake of accessibility, integrity, relevance and openness of information. The relevance of the topic is due to the lack of research on STEM-education productivity in Ukraine, which would allow for a developed system of competencies, advantages, perspectives and problems in the process of education of lifelong learning.
STEM-освіта в Україні знаходиться на етапі становлення, її впровадження відбувається шляхом рефор-мування шкільної освіти, а саме реформи “Нова українська школа”. Цифрові технології як невід’ємна частина STEM-освіти сучасного життя посідають особливе місце у освітньому просторі задля доступності, цілісності, актуальності та відкритості інформації. Актуальність тема-тики викликана відсутністю досліджень продуктивності STEM-освіти в Україні, що дозволило б сформовану систему компетентностей, переваг, перспектив і проблему процесі освіти впродовж життя.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24507
Appears in Collections:Випуск 11 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volos.pdf355.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.