DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24458
Title: Міцність засвоєння знань студентів як вимога іншомовної підготовки фахівця
Other Titles: Прочность знаний студентов как современное требование к подготовке специалистов
The strength of mastering students' knowledge as a requirement for a foreign language specialist training.
Authors: Комогорова, Марина Іванівна
Komogorova, Marina Ivanovna
Комогорова, Марина Ивановна
Keywords: міцність знань
підготовка фахівця
іншомовна підготовка
знання студентів
прочность знаний
подготовка специалиста
знания студентов
иностранная подготовка
students' knowledge
foreign language specialist training
Issue Date: 2018
Publisher: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Citation: Комогорова, М. І. Міцність засвоєння знань студентів як вимога іншомовної підготовки фахівця / М. І. Комогорова // «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.). – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018. - С. 48-51.
Abstract: У сучасних умовах динамічного розвитку людства та науково-технічного прогресу особливо гостро актуалізується питання знань та їх ролі в житті кожної особистості окремо та суспільства в цілому.Тому перед нами постає проблема, яка визначається у забезпеченні міцності засвоєння знань студентів у процесі навчання.
In today's conditions of the dynamic development of mankind and scientific and technological progress, the issue of knowledge and their role in the life of each individual individual and society as a whole are particularly acutely actualized. Therefore, we face a problem that is determined in ensuring the strength of assimilating students' knowledge in the process of learning.
В современных условиях динамичного развития человечества и научно-технического прогресса особенно остро актуализируется вопрос знаний и их роли в жизни каждой личности в отдельности и общества в цилому.Тому перед нами встает проблема, которая определяется в обеспечении прочности усвоения знаний студентов в процессе обучения.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24458
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komogorova.pdf568.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.