DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Львівський навчально-науковий центр професійної освіти » Наукові праці Львівського навчально-наукового центру професійної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24371
Title: Рефлексія як механізм формування конструктивних умінь особистості
Authors: Сліпчишин, Лідія Василівна
Keywords: професійна творчість
рефлексія
конструктивні уміння
професійна діяльність
майбутній робітник
професійно-технічний навчальний заклад
constructive skills
creativity
professional activity
future worker
vocational school
professional creativity
Issue Date: 2015
Publisher: Національний транспортний університет
Citation: Сліпчишин, Л. Рефлексія як механізм формування конструктивних умінь особистості / Л. Сліпчишин // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. статей. – Київ : НТУ, 2015. – С. 453-459.
Abstract: У статті розглянуто рефлексію як ефективний механізм формування конструктивних умінь майбутніх робітників. Встановлено, що конструктивні вміння похідні від етапів процесу конструювання. Показано вплив рефлексивних умінь на рівень розвитку конструктивних умінь, які є основою продуктивної творчої діяльності.
The article considers the reflection as an effective mechanism of constructive skills of future workers. Found that constructive skills are derived from the stages of the design process. It shows the influence of reflecting skills to the level of development as the basis of constructive skills productive creative activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24371
Appears in Collections:Наукові праці Львівського навчально-наукового центру професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-reflexctin_constructive_skills.pdfосновна стаття294.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.