DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24359
Title: Exploring the World's Tropical Plants in the Palm House at Kew
Other Titles: Дослідження тропічних рослин світу в Будинку Пальм у Кью
Изучение тропических растений в Доме Пальм Кью
Authors: Pet’ko, Lyudmila
Sharpilo, Dariya
Keywords: The Palm House
Kew
the world‘s plants
university
students
Nature Science
professionally oriented foreign language teaching environment
Кью
тропічні рослини
університет
студенти
природознавчі науки
Пальмовий будинок
професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
Кью
Пальмовый дом
тропические растения
университет
студенты
естествознание
профессионально ориентированная иноязычная среда обучения
Issue Date: 2019
Publisher: Бердянський державний педагогічний університет
Citation: Sharpilo, D. Exploring the World's Tropical Plants in the Palm House at Kew / D. Sharpilo, L. Pet’ko // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бердянськ, 26−29 березня 2019 р.). − Бердянськ : БДПУ, 2019. − С. 53−57.
Abstract: Described the Palm House at Kew’s gardens which was built in the 1840's by Richard Turner and designed by Decimus Burton and Nicole Burton. Presented the King of the Palm House, the huge Jurassic cycad, Encephalartos altensteinii. The Palm House recreates a rainforest climate, a living laboratory supporting a diversity of plants from the tropical regions of the world.
Описано Пальмовий будинок в Королевських ботанічних садах Кью, який був побудований в 1840-х роках Річардом Тернером і спроектований Децимом Бертоном і Ніколь Бертоном. У Пальмовому будинку відтворюється клімат тропічних лісів, це приклад живої лабораторії, що підтримує різноманітність рослин з тропічних регіонів світу.
Описан Пальмовый дом в Королевских ботанических садах Кью, построенный в 1840-х годах Ричардом Тернером и был спроектирован Децимом Бертоном и Николь Бертоном. В Пальмовом дома воспроизводится климат тропических лесов; это пример живой лаборатории, где поддерживается существование разнообразных растений из тропических регионов мира.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24359
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharpilo, Pet'ko, 2019.pdfтези конференції1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.