DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 132 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24325
Title: Podniesienie poziomu kultury pedagogicznej przyszłych nauczycieli jako czynnik doskonalenia kształcenia zawodowego studentów
Other Titles: Підвищення рівня педагогічної культури майбутніх учителів як чинник удосконалення професійної підготовки студентів
Increasing the level of pedagogical culture of future teachers as a factor in the improvement of professional training of students
Authors: Slabko, Wolodymyr
Keywords: kultura pedagogiczna
kształcenie zawodowe
paradygmat edukacyjny
педагогічна культура
професійна підготовка
освітня парадигма
pedagogical culture
professional training
educational paradigm
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Slabko, W. Podniesienie poziomu kultury pedagogicznej przyszłych nauczycieli jako czynnik doskonalenia kształcenia zawodowego studentów / W. Slabko // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХХІІ (132). – С. 220-225.
Abstract: Metodyczny aspekt kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli rozważanych w kontekście teoretycznym przemyślenia procesu dydaktycznego studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w związku ze zmianą paradygmatu edukacyjnego.
Методичний аспект профессинальной підготовки майбутніх учителів розглядається в контексті теоретичного переосмислення освітнього процесу в педагогічному університеті у зв'язку зі зміною освітньої парадигми.
Methodological aspect of professional training of future teachers had been considered in the context of theoretical rethinking of the educational process in pedagogical university due to changing educational paradigm.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24325
Appears in Collections:Випуск 132

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SLABKO V.pdf176.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.