DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24300
Title: Zapobieganie stosowania technik neutralizacji jako zadanie wychowawcze
Authors: Mudrecka, Irena
Keywords: neutralizacja
koncepcja kryminologiczna
profesjonalne tworzenie
indywidualność
osobowość
нейтралізація моральних почуттів
кримінологічна концепція
фахове становлення
індивідуальність
особистість
the techniques of neutralization
the criminological conception
the professional ability
the professional individuality
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Mudrecka, Irena. Zapobieganie stosowania technik neutralizacji jako zadanie wychowawcze / Irena Mudrecka // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 256-267.
Abstract: Autorka w niniejszym artykule zwraca uwagę na zjawisko i mechanizmy usprawiedliwiania własnego zachowania z perspektywy psychologii poznawczej, psychologii społecznej i koncepcji kryminologicznej Sykesa i Matzy. Usprawiedliwianie własnego działania, jeśli skutecznie neutralizuje uczucia moralne, utrudnia jednostce uczenie się na własnych błędach, co prowadzi do powtarzania zachowań niezgodnych z normami społecznymi i prawnymi. To prosta droga do przestępczości. Dlatego rolą pedagogów jest niedopuszczenie by dzieci i młodzież uczyli się sprawnych technik neutralizacji
Автор статті звертає увагу на явища і механізми поведінки з точки зору когнітивної психології, соціальної психології та кримінологічної концепцїї Сикеса і Матзи (Sykesa i Matzy). Виправдання особою власної поведінки, що ефективно нейтралізує моральні почуття, призводить до утруднення можливості вчитися на своїх помилках, сприяє недотриманню правових і соціальних норм як перших кроків до злочинності. Таким чином, роль вчителя полягає в запобіганні використання молоддю технік нейтралізації.
The article focuses on the problems of teaching staff training, the basis of which makes the principles of humanistic educationand upbringing. One of the chief tasks is to create educational environment. The result of the environment must be teacher and pupil’s interaction. Professional training must contribute to the teacher’s understanding of his individual essence and the formation of his individual pedagogical conception.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24300
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MUDRECKA IRENA.pdf159.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.