DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24294
Title: Методика організації мультимедійного навчання майбутніх учителів
Authors: Слабошевська, Т. М.
Keywords: відеопродукти
презентації
мультимедійні енциклопедії
навчально-тренувальні програмні продукти
ігри
віртуальні світи
навчальні мультимедіа-системи
video products
presentations
multimedia encyclopedias
educational software products
games
virtual worlds
educational multimedia systems
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Слабошевська, Т. М. Методика організації мультимедійного навчання майбутніх учителів / Т. М. Слабошевська // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 226-234.
Abstract: Сучасні мультимедійні технології вимагають від вищих навчальних закладів упровадження нових підходів до навчання, оперування комунікативними, творчими і професійними знаннями, що оптимізують розвиток потреби у самоосвіті. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі є передумовою переходу до нового етапу – впровадження модерних мультимедійних навчальних матеріалів. У статті розглядаються основні види мультимедійних продуктів (відеопродукти, презентації, енциклопедії, мультимедійні курси навчання з різних предметів, тренажери, ігри, віртуальні світи, навчальні мультимедіа-системи), а також визначається їх роль у фаховій підготовці майбутніх учителів. Розкриваються основні принципи організації ефективного навчання із використанням мультимедіа. Мультимедійні технології є універсальними, їх можна використовувати у процесі професійної підготовки вчителів під час вивчення будь-яких дисциплін вищого навчального закладу, а також на лекційних, практичних (лабораторних, семінарських) заняттях, у самостійній роботі та науково-дослідній діяльності.
Modern multimedia technologies require from higher educational establishments introduction of the new going near studies, operation communicative, creative and professional knowledge which optimize development of requirement in a self-education. Application of information technologies in an educational process is pre-condition of passing to the new stage – introduction of modern multimedia educational materials. The basic types of multimedia foods (videofoods, presentations, encyclopaedias, multimedia courses of studies from different objects, trainers, games, virtual worlds, educational мультимедіа-системи) are examined in the article, and also their role is determined in professional preparation of future teachers. Basic principles of organization of effective studies open up with the use multimedia. Multimedia technologies are universal, they can be used in the process of professional preparation of teachers during the study of any disciplines of higher educational establishment, and also on lecture, practical (laboratory, seminar) employments, in independent work and research activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24294
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SLABOSHEVSKA T. N.pdf213.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.