DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 132 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24289
Title: Новаторські пошуки методів підготовки молодших школярів: ретроспектива і сьогодення
Authors: Кравчук, О. В.
Keywords: інновації
методи навчання грамоти і читання
метод цілих слів
педагогічий досвід
історія освіти
innovations
teaching methods of literacy and reading
global method
pedagogical experience
history of education
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кравчук, О. В. Новаторські пошуки методів підготовки молодших школярів : ретроспектива і сьогодення / О. В. Кравчук // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХХІІ (132). – С. 122-129.
Abstract: У статті на матеріалі публікацій у періодиці 20-х років минулого століття та матеріалів, оприлюднених у сучасних засобах масової інформації, досліджуються інновації у методах навчання грамоти і читання. Акцентовано на практичному аспекті застосування нововведень, їхній апробації під час проведення уроків. У середині 20-х років метод навчання цілих слів був провідним, але викликав численні дискусії, а згодом був відмінений. Виявлено, що негативно оцінений на певному хронологічному зрізі новаторський досвід може бути успішно застосований в інший час, в інших умовах і давати позитивні результати. Новаторські пошуки педагогів минулого століття і сьогодення об’єднує мета віднайти такі методи, форми і прийоми, які б викликали інтерес до навчання, збуджували дитячу уяву, підвищували інтелектуальний та творчий потенціал школяра.
Innovations in teaching methods of literacy and reading were studied in this paper based on the publications in the periodicals of the 20ties of the previous century which appeared in contemporary mass media. The practical aspect in the application of innovations, their testing while conducting lessons was emphasized. In the mid of the 20ties a global method was a leading one; it resulted in numerous discussions and later it was cancelled. It was found out that innovative experience being negatively estimated at a certain chronological stage could be successfully applied at a different time and in different conditions and could lead to positive results. Teachers of the previous century and those of today share the same aim, namely, to find those methods, forms and approaches which would encourage children’s interest and imagination to education, increase intellectual and creative potential of school children.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24289
Appears in Collections:Випуск 132

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KRAVCHUK O. V.pdf204.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.