DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24247
Title: Методичні засади формування технічної компетентності майбутніх фахівців із судноволодіння
Authors: Мусоріна, М. О.
Keywords: компетентність
фахова підготовка
інтегровані практико-орієнтовані курси
принципи навчання
педагогічна технологія
competence
type teaching
integrirovanye praktiko-orientovanye courses
principles of the type teaching
pedagogical technology
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мусоріна, М. О. Методичні засади формування технічної компетентності майбутніх фахівців із судноволодіння / М. О. Мусоріна // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 177-188.
Abstract: У статті визначено категорію “професійна компетентність майбутнього судноводія” та основні її компоненти. Досліджено, що в процесі профільного навчання для формування базових компетентностей майбутніх судноводіїв в процесі фахової підготовки необхідне використання сучасних методів, інноваційних засобів та форм навчання відбору та побудови авторської педагогічної технології. Розробка інтегрованих практико-орієнтованих курсів, спрямованих на формування базових компетентностей майбутніх судноводіїв в процесі фахової підготовки, може сприяти вмотивованому вибору їх професії. Визначено основні принципи фахової підготовки та розкрито алгоритм використання проблемного викладу матеріалу. З метою формування комунікативних компетентностей майбутніх судноводіїв в процесі фахової підготовки цілком виправданим є запровадження проблемного, технологічного та комунікативного підходів. У статті розкрито поняття “педагогічна технологія”. Відповідно до цього автором створено власну модель педагогічної технології.
In the article certainly category “professional competence of future navigator” and its basic components. It is investigational, that in the process of the type teaching for forming of base competence senior pupils on a navigator the use of modern methods, innovative facilities and forms of teaching of selection and construction of author pedagogical technology is needed. Development of computer-integrated praktiko-orientovanykh courses, directed on forming of base kompetentnostey senior pupils on a navigator in the process of the type teaching, can be instrumental in the explained choice of their profession. Basic principles of the type teaching are certain and the algorithm of the use of problem exposition of material is exposed. With the purpose of forming of communicative kompetentnostey senior pupils on a navigator in the process of the type teaching fully justified is introduction of problem, technological and communicative approaches. A concept “Pedagogical technology is exposed in the article”. In accordance with this author the own model of pedagogical technology is created.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24247
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MUSORINA M. O.pdf275.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.