DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24242
Title: Формування “Нової історичної спільноти” – радянський народ, як початок ідеологічного тиску Кремля на національну систему освіти України у 60-80-ті років ХХ століття
Authors: Мартіросян, О. І.
Порошина, В. Д
Видрич, Н. М.
Keywords: радянська авторитарна політика
національна система освіти
ідеологія радянського світогляду
суспільно-культурне життя
Soviet authoritarian policy
National system of education
Ideology of Soviet outlook
Social-cultural life
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мартіросян, О. І. Формування “Нової історичної спільноти” – радянський народ, як початок ідеологічного тиску Кремля на національну систему освіти України у 60-80-ті років ХХ століття / О. І. Мартіросян, В. Д. Порошина, Н. М. Видрич // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 170-177.
Abstract: На основі використаних історичних, педагогічних, соціологічних джерел автори статті акцентують, що у 1960-ті – 80-ті роки ХХ ст. посилюється ідеологічний тиск Кремля на суспільно-культурне життя і систему освіти України. Нехтувалось вивчення національної мови в цей радянський період, посилювався ідеологічний тиск на навчально-виховний процес в школах і технікумах. Декларативність освіти і відчуженість школи від запитів особистості і життя призводили до застійності і усередненності навчання. Роль авангарду в захисті і в розвитку української мови, літератури, педагогіки, вокальної творчості, кіномистецтва, відіграла українська інтелігенція разом зі спілкою письменників України, науковцями, освітянами. В галузі освіти і виховання було взято курс на її гуманізацію, інновацію, засвоєння учнями і студентами загальнолюдських цінностей; продовжувала зростати кількість науковців.
Based on historical pedagogical and sociological sources the authors of the articke stresses that dunning the between 1960s and 1980s of the XX century the Kremlin intensifies its ideological pressure on the social and cultural life and the system of education of Ukraine. The study of Ukrainian language as a national language is violated. Declarativeness of education and alienation of school from requirements of personality and life caused stagnation of education system. Role of advance-guard in defence and in development of Ukrainian, literature, pedagogics, vocal work, cinematographic art, Ukrainian intelligentsia played together with the union of writers of Ukraine, research workers, teachers. In industry of education and education a course was taken on her humanizing, innovation, mastering students and students of common to all mankind values; the amount of research workers continued to grow.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24242
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MARTIROSIAN O._POROSHINA V._LARINA O.pdf213.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.