DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Навчальні видання Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2421
Title: Національна освіта і формування української модерної нації у 1921–1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії
Authors: Борисенко, В.Й.
Телегуз, І.О.
Keywords: національна освіта
national education
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Національна освіта і формування української модерної нації у 1921–1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії. Навчальний посібник – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 156 с.
Abstract: У навчальному посібнику аналізується розвиток національної освіти в контексті формування української модерної нації у 1921–1934 рр. Розкрита проблема неписьменності українського народу, як складова частина націотворення, висвітлюється ставлення української інтелігенції до питань освіченості народу і створення національних підручників, яке виявлялося у втіленні національної ідеї в суспільну свідомість через освіту . Розглядається неоднозначний вплив радянської масової освіти на процес українського націотворення. З’ясовується роль радянської влади у визначенні змісту підручників та забезпеченні освітніх закладів навчальною літературою.
In the book analyzes the development of national education context of modern Ukrainian nation in 1921-1934 Revealed problem illiteracy of the Ukrainian people, as part of nation-building, highlights the attitude of Ukrainian intellectuals to issues of education of the people and establishment of national textbooks, which manifested in the implementation of the national idea in public awareness through education. An ambiguous impact of Soviet public education on the process of nation-building Ukrainian. We explain the role of the Soviet authorities in determining the content of textbooks and the educational institutions educational literature.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2421
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету історичної освіти
Навчальні видання Інституту неперервної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
National education.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.