DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24190
Title: Педагогічна система формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури
Authors: Гуменюк, С. В.
Keywords: система
педагогічна система
майбутні учителі фізичної культури
професійна підготовка
освітній процес
system
pedagogical system
future teachers of physical culture
professional preparation
educational process
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гуменюк, С. В. Педагогічна система формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури / С. В. Гуменюк // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 74-81.
Abstract: У статті здійснено розробку й обґрунтування педагогічної системи формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури. З’ясовано, що педагогічна система виступає єдиним комплексом взаємопов’язаних структурних компонентів, що гармонійно взаємодіють між собою, утворюючи цілісну єдність. Визначено структурні компоненти: цільовий, теоретико-методологічний, мотиваційний, організаційно-змістовий, процесуально-діяльнісний, діагностичний, результативний та педагогічні умови реалізації. Педагогічна система виступає інтегративним утворення, яке має властивості систем відкритого типу й пов’язує системні (внутрішні) і синергетичні (зовнішні) зв’язки взаємодії. Серед них слід відзначити наявність мети, цілісність, цілеспрямованість, динамічність, керованість, організованість, самоорганізованість, гнучкість, принциповість, мобільність, інтенсивність, альтернативність тощо.
Development and ground of the pedagogical system of forming of productive pedagogical thought of future teachers of physical culture is carried out in the article. It is set that the pedagogical system comes forward the single complex of associate structural components, harmoniously co-operate between itself, forming integral unity. Structural components are certain: having a special purpose, teoretical of methodological, motivational, organizationally-rich in content, diagnostic, effective and pedagogical terms of realization. The pedagogical system comes forward education which is characteristics of the systems of open type and links the system (internal) and sinergistical (external) copulas of co-operation. Among them it follows to mark the presence of aim, integrity, purposefulness, dynamic, dirigibility, good organization, good organization, flexibility, fundamentalness, mobility, intensity, alternativeness and others like that.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24190
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GUMENYUK S. V.pdf213.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.