DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 135 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24186
Title: Психолого-педагогічні особливості використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у педагогічному ВНЗ
Authors: Галаган, І. М.
Keywords: комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання
професійна підготовка
освітній процес
навчання фахових дисциплін
технічні засоби навчання
computer-oriented means of training
professional training
educational process
training of disciplines
technical means of training
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Галаган, І. М. Психолого-педагогічні особливості використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у педагогічному ВНЗ / І. М. Галаган // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХV (135). – С. 59-66.
Abstract: У педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу відбуваються суттєві зміни, пов’язані з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню людини в інформаційне суспільство. У цьому сенсі комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання покликані стати не додатковим засобом навчання, а невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищують його ефективність. У статті висвітлено сутність психолого-педагогічних особливостей використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у вищому педагогічному закладі освіти. Наведено теоретичне обґрунтування необхідності впровадження комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчальний процес ВНЗ. Розглянуто можливості комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання для підвищення ефективності навчального процесу.
In a pedagogical theory and practice of educational-educator process there are substantial changes, related to bringing of коректив in maintenance of technologies of studies, which must be adequate to modern economic feasibilities and to assist harmonious included of man in informative society. In this sense the computer-oriented facilities of studies are called to become the additional not mean of studies, but inalienable part of integral educational process, that considerably promote his efficiency. In the article essence of психолого-педагогічних features of the use of the computeroriented facilities of studies is reflected in higher pedagogical establishment of education. The theoretical ground of necessity of introduction of the computer-oriented facilities of studies is driven to the educational process of institute of higher. Possibilities of the computer-oriented facilities of studies are considered for the increase of efficiency of educational process.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24186
Appears in Collections:Випуск 135

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GALAGAN I. M.pdf202.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.