DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 65 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24098
Title: Характеристика сучасних підходів у вихованні у майбутніх учителів початкової школи відповідального ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра
Authors: Литвин, В. А.
Keywords: виховання
професійно-виховна підготовка
сучасні підходи
школа
сім’я
взаємодія сім’ї та школи
training
vocational training
modern approaches
school
family
family – school cooperation
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Литвин, В. А. Характеристика сучасних підходів у вихованні у майбутніх учителів початкової школи відповідального ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра / В. А. Литвин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 65. – С. 55-60.
Abstract: У статті схарактеризовано сучасні підходи у вихованні у майбутніх учителів початкової школи відповідального ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра. Розкрито актуальні завдання сучасного родинного виховання, місце і роль сім’ї у вихованні молодшого школяра, які заплановані в межах вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Виокремлено основні аспекти підготовки студентів педагогічних ЗВО до роботи з батьками учнів початкових класів. Визначено чинники, що зумовлюють пошук нових підходів до професійно-виховної підготовки майбутнього вчителя. Проаналізовано навчальний план, навчальні програми, підручники та навчальні посібники, що рекомендовані для студентів педагогічних ЗВО спеціальності 013 Початкова освіта.
The article deals with characterizing modern approaches of training future primary school teachers to have responsible attitude to cooperate with families of primary school students. The urgent tasks of modern family education, the place and role of the family in the upbringing of the junior pupil, which are planned within the framework of studying the disciplines of the psycho-pedagogical cycle, are revealed. Basic aspects of training students at pedagogical higher educational establishments to cooperate with families of primary school students are singled out. Factors determining a search for new approaches to future teacher’s vocational training are examined. The article analyzes curriculums, syllabuses, textbooks and workbooks, recommended for students of 013 Primary education specialty at pedagogical higher educational establishments.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24098
Appears in Collections:Випуск 65

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytvyn V. A..pdf210.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.