DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 129 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24047
Title: Педагогічна пропедевтична практика майбутніх учителів інформатики
Other Titles: Propaedeutic Teaching Practice Future Teachers of Informatics
Authors: Підгорна, Т. В.
Тополя, Л. В.
Keywords: практична підготовка
педагогічна практика
пропедевтична педагогічна практика
practical training
teaching practice
propaedeutic teaching practice
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Підгорна, Т. В. Педагогічна пропедевтична практика майбутніх учителів інформатики / Т. В. Підгорна, Л. В. Тополя // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СXХІХ (129). – С. 174-180.
Abstract: В статті розглянуто методику організації і проведення пропедевтичної педагогічної практики. Метою проведення цієї практики є ознайомлення студентів із структурою школи та її управлінськими органами, з системою навчально-виховної, позакласної і позашкільної роботи школи в цілому; вивчення досвіду навчально-виховної, позакласної роботи вчителів- предметників і класних керівників; формування у студентів початкових умінь планування та організації окремих етапів процесу навчання та виховання. В статті подано приклади завдань, що пропонуються студентам під час проходження практики, методика їх оцінювання.
In the article the method of organizing and holding propaedeutic teaching practice is reviewed. The purpose of this practice is to familiarize students with the structure of the school and its management bodies of the educational system, extra-curricular and extracurricular activities of the school in general; studying the educational experience extracurricular activities of teachers and classroom managers; formation of students’ initial skills of planning and organization of individual stages of learning and education. The article presents examples of tasks offered to students during the practice and method of evaluation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24047
Appears in Collections:Випуск 129

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podgornaya.pdf487.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.