DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 59 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24044
Title: Деякі аспекти екологічного виховання учнів у процесі навчання фізики
Authors: Гладун, Т. С.
Keywords: екологія
розвиток екології
екологічне виховання
навчання фізики
ecology
development of ecology
ecological education
studies of physics
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гладун, Т. С. Деякі аспекти екологічного виховання учнів у процесі навчання фізики / Т. С. Гладун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 59. – С. 28-35.
Abstract: Різноманітність явищ, що вивчаються екологією, обумовлює її широкі зв’язки з багатьма природничими і гуманітарними науками. Великий вплив на екологію мають досягнення математики, фізики, хімії, філософії. Розвиток екології послугував потужним імпульсом у висуненні перед людством завдання збереження екосистем, відношення до Землі як унікальної екосистеми, обачного, дбайливого відношення до усього живого. Для здійснення екологічної освіти і виховання у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах має бути реалізована система провідних ідей екологічного змісту.
The variety of the phenomena which are studied by ecology stipulates her wide connections with many natural and humanitarian sciences. Achievements of mathematics, physics, chemistry, philosophy have a large influence on ecology. Development of ecology послугував a powerful impulse in advancement before humanity of task of maintenance of ecosystems, attitude toward Earth as unique ecosystem, wary, careful attitude toward all living. For realization of ecological education and education in the process of studies of physics in general educational establishments there must be the realized system of leading ideas of ecological maintenance.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24044
Appears in Collections:Випуск 59

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gladun Т. S..pdf174.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.